ฐานข้อมูลกลางงานวิชาการ

กู้คืนรหัสผ่าน

หมายเหตุ

  • ถ้าใส่รหัสบุคลากรและอีเมลตรงตามที่เคยสมัครสมาชิกไว้ ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของท่าน และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้งหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ