ฐานข้อมูลกลางงานวิชาการ

สมัครสมาชิก

หมายเหตุ

  • ถ้ารหัสบุคลากร และ อีเมลซ้ำ หมายถึงอีเมล และรหัสบุคลากรนั้น ได้สมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว ให้ลองเข้าสู่ระบบด้วย รหัสบุคลากรและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ หรือใช้งาน เมนูลืมรหัสผ่าน
  • หากสมัครสมาชิกสำเร็จ จะมีอีเมลอัตโนมัติส่งถึงท่าน จะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้รหัสบุคลากรและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ (ระบบงดส่งอีเมล ชั่วคราว)